English | Deutsch
klikněte pro více informací Povinnost zapsat "skutečného majitele" do 31.12.2018
Dovolujeme si Vás informovat o některých následcích přijetí zákona č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a navazujícím zákonu č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Citovaný zákon zavádí s účinností od 1. ledna 2018 povinnost právnických osob zapsaných ve veřejném rejstříku (tedy mj. i společnosti s ručením omezeným či akciové společnosti) zapsat svého skutečného majitele do zvláštního rejstříku. Skutečnými majiteli se myslí fyzické osoby, které mají fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo na danou společnost rozhodující vliv.

Tuto povinnost musí splnit právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku do jednoho roku ode dne účinnosti zákona (v některých výjimečných případech ve lhůtě tří let).

Zápis skutečného majitele (či změna zápisu) nepodléhá do 1. ledna 2019 soudnímu poplatku. Po uplynutí této doby bude činit poplatek za zapsání údajů o skutečném majiteli 1.000,- Kč za každý jednotlivý zapisovaný údaj.

zavřít zprávu 

Advokátní kancelář byla založena v Olomouci v roce 1990 zakládajícím společníkem JUDr. Erikem Orletem. V roce 1995 se kancelář usídlila v současných prostorách na Tř. Svobody 2 v Olomouci a téhož roku se stal jejím druhým společníkem Mgr. Michal Zahnáš.

Poskytujeme právní pomoc zejména v oborech občanského, trestního, obchodního, správního, pracovního, směnečného a rodinného práva.

Design a výroba www stránek REDIGY s.r.o.