English | Deutsch

Často kladené dotazy

 1. Je nutné se před návštěvou advokátní kanceláře předem objednat?
  S ohledem na vytíženost jednotlivých advokátů naší kanceláře, není bohužel možné poskytnout klientovi právní pomoc tzv. na počkání. Je proto nutné si schůzku smluvit předem osobně, telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty se sekretariátem kanceláře.
 2. Co si mám s sebou na první schůzku s advokátem přinést?
  Je léty osvědčenou zkušeností, že listinné podklady vypoví o případu klienta mnohem více než dlouhá rozprava. Proto je vhodné přinést sebou takové listinné podklady, které se mohou, byť třeba jen vzdáleně, vztahovat k případu, který chce klient projednávat. Z takových podkladů si pak advokát vybere ty, které pro poskytnutí právní služby potřebuje.
 3. Jakým způsobem bude stanovena odměna za poskytnuté služby advokátní kanceláře?
  Výše advokátní odměny je rámcově stanovena advokátním tarifem. Advokáti naší kanceláře však preferují dohodu o výši odměny, kterou s klientem v zásadě uzavírají při převzetí kauzy. Zpravidla je nutné poskytnout advokátovi zálohu na odměnu za poskytnutí právní služby a tuto průběžně během spolupráce s advokátem dle jeho požadavku doplňovat. Je proto vhodné počítat se zaplacením zálohy již při sjednávání schůzky s advokátem. Klient je vždy podrobně informován o tom, jaká odměna je účtována za jednotlivé úkony právní služby a v jaké výši lze očekávat celkové náklady spojené se zastoupením klienta advokátem.
 4. Může mě advokát Vaší kanceláře zastoupit i u soudu v jiném městě?
  Tato možnost není vyloučena, je však nutno ji osobně s advokátem projednat a probrat zvýšenou časovou a finanční náročnost takového poskytnutí právní pomoci.
 5. Můžete mi s určitostí potvrdit, že můžete převzít mé zastoupení v označeném sporu?
  Na základě kusé, většinou telefonicky sdělené informace o daném sporu, nelze dát zcela určitou odpověď. Obsah každého sporu je nutno projednat s advokátem na osobní schůzce. V této souvislosti je třeba vzít na vědomí, že advokát je povinen odmítnout zastupování klienta tehdy, pokud by druhou stranou sporu byl někdo, komu advokát nebo jiní advokáti naší kanceláře, poskytují nebo v minulosti poskytovali právní služby. Proto je na počátku vhodné informovat advokáta o tom, kdo je druhou stranou sporu a zda tedy nehrozí nebezpečí kolize zájmů.
 6. Můžete mi poskytnout právní pomoc bez nutnosti osobního setkání, např. prostřednictvím emailu?
  Naše kancelář samozřejmě komunikuje s klienty nejen osobně a běžně používá veškeré moderní formy komunikace, současně však ctíme konzervativní hodnoty, na kterých je vztah klienta k advokátovi založen. Základním stavebním kamenem takového vztahu je navázání vzájemné důvěry klienta a advokáta. Navázání takového důvěrného vztahu však dle našeho názoru není možné bez osobního setkání a proto preferujeme osobní kontakt s klientem, zvláště při přebírání jeho zastoupení.
 7. V jakých časech je advokátní kancelář otevřena?
  Kancelář je otevřena denně od 8.00 hodin. Vždy v pondělí a ve čtvrtek pracujeme do 17.00 hodin, v úterý a ve středu do 16.00 hodin. V pátek pak končíme ve 13.00 hodin. V jiných než takto vymezených hodinách je nutno schůzku osobně sjednat s advokátem.
 8. Jak mohu nejlépe kontaktovat svého advokáta?
  Bohužel se Vám někdy může stát, že se Vám nepodaří telefonicky spojit se svým advokátem. Je to však zaviněno tím, že advokát v tuto chvíli vede jednání s jiným klientem a nemůže se proto věnovat hovoru s Vámi, případně je u soudu nebo na výslechu s klientem u policie. V takovém případě je nejlepší zaslat do e-mailové schránky Vašemu advokátovi zprávu s kontaktem na Vás a jakmile to bude možné, Váš advokát se s Vámi spojí.
Design a výroba www stránek REDIGY s.r.o.