English | Deutsch

Lidé

JUDr. Erik Orlet

JUDr. Erik Orlet

(orlet@orlet-zahnas.cz),
narozen 11.5.1964 v Brně, studium Právnické fakulty UJEP Brno (dnes Masarykovy univerzity) ukončeno v roce 1987, advokát České advokátní komory od r. 1990, praxe advokátního koncipienta v letech 1988–1990. Člen Kontrolní rady České advokátní komory od roku 1996, nyní místopředseda KR ČAK. Studijní pobyt v Bernu 1991, od roku 2012 jmenován ministrem spravedlnosti ČR zkušebním komisařem ČAK pro obor občanské, pracovní a rodinné právo.

Jazyk: němčina, ruština
Zaměření:

 • rozvodové právo a majetkové vypořádání,
 • občanské právo,
 • trestní právo,
 • pracovní právo,
 • převody nemovitostí,
 • mezinárodní právo soukromé,
 • ochrana osobnosti
 
Mgr. Michal Zahnáš

Mgr. Michal Zahnáš

(zahnas@orlet-zahnas.cz),
narozen 28.2.1969 v Olomouci, studium Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ukončeno v roce 1992, advokát České advokátní komory od r. 1995, praxe advokátního koncipienta v letech 1992-1995. Člen Kárné komise České advokátní komory od roku 2002. Od roku 2021 byl zvolen do funkce místopředsedy Kárné komise České advokátní komory. V listopadu roku 2015 byl Ministrem spravedlnosti ČR jmenován zkušebním komisařem ČAK pro obor občanské, rodinné a pracovní právo. Od roku 2021 působí jako člen Etické komise Fotbalové asociace ČR.

Jazyk: němčina, ruština
Zaměření:

 • občanské právo (civilní spory, bytové právo, právní vztahy k nemovitostem, project development, rozvodové právo, zastupování v opatrovnických řízeních)
 • trestní právo (trestní obhajoba, zastupování oznamovatele a poškozeného v trestních řízeních)
 • obchodní právo (korporační právo pro soukromé i veřejně obchodované společnosti, úprava právních poměrů společností, schůze představenstva, valné hromady, akcionářské dohody, fůze a akvizice, obchodně závazkové právo, právní audity - due diligence)
 • pracovní právo (úprava pracovních vztahů vyššího managementu a ostatních kategorií zaměstnanců, individuální a rámcové pracovní smlouvy, odměňování, odstupné a konkurenční doložky, zastupování v pracovněprávních sporech)
 • správní právo (zpracování správních žalob)
 • právní pomoc věřitelům (exekuce, výkon rozhodnutí, veřejné dražby, insolvenční řízení)
 • náhrada škody způsobená při výkonu veřejné moci
 
Mgr. Jana Klosová

Mgr. Jana Klosová

(klosova@orlet-zahnas.cz),
narozena 4.5.1974 v Olomouci, studium Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, ukončeno v roce 1997, advokát České advokátní komory od roku 2001, praxe advokátního koncipienta v letech 1998-2001.

Jazyk: angličtina
Zaměření:

 • občanské právo,
 • trestní právo,
 • rodinné právo,
 • bytové právo,
 • právní vztahy k nemovitostem,
 • obchodní právo a právo společností,
 • pracovní právo
Design a výroba www stránek REDIGY s.r.o.